Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

KPA zatwierdziła wspólną tabelę stawek wynagrodzeń w obszarze odtwarzania

10 lipca br. Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego ogłosił decyzję o zatwierdzeniu wspólnej Tabeli Stawek 8 Organizacji Zbiorowego Zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi w zakresie odtwarzania.

 

Oznacza to,że Zespół Orzekający KPA nie uwzględnił racji Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i hotelarzy reptrezentujących pozostałe samorządy naszego środowiska przy zatwierdzaniu nowych stawek wynagrodzeń. W zgodnej opini przedsiębiorców hotelowych i restauratorów stawki, które znalazły się w nowej tabeli, oznaczają dla hoteli minimum dwu trzy krotny wzrost kosztów z tytułu użytkowania praw autorskich i pokrewnych .Zasady i kryteria, według których zostały one ustalone, są nieznane hotelarzom i budzą szereg wątpliwości. Żadna z organizacji ZZ nie  konsultowała ani negocjowała ich z hotelarzami.

 

Niezrozumiałe jest n.p. uzależnianie wysokość stawki za odtwarzanie muzyki i filmów od standardu hotelu i nie branie pod uwagę n.p. faktycznego wykorzystania pokoi hotelowych, czy wpływu posiadanych telewizorów na wielkość przychodu a także  wielu innych bardzo istotnych kryteriów. Dlaczego na przykład hotel, który stoi poza sezonem pusty , musi płacić stawkę taką samą, jak inny oblegany przez rzesze turystów przez cały rok niezależnie od pory roku?.Wątpliwości jest zbyt wiele. Kiedyś poszczególne OZZ  ustalały stawki jednostronnie, bez negocjacji i uzgodnień. Teraz zrobiono to w taki sam sposób dopuszczając do zachwiania zasady kontradyktoryjności i równości stron.Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego odwoła się do Sądu Rejonowego  w Poznaniu o unieważnienie zatwierdzonej tabeli stawek wynagrodzeń.

 

 

/ighp/

 

 

Poniżej Tabela stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zatwierdzona 10 lipca 2013 r.

komentarze
Komentarze użytkowników(1)
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone