Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Nowa tabela stawek wynagrodzeń tematem spotkania z Minister Katarzyną Sobierajską

W dniu 15.07.2013 r odbyło się spotkanie przedstawicieli Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego z Panią Minister Katarzyną Sobierajską Podsekretarzem  Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki .

 

W spotkaniu ze strony MSiT uczestniczyli również Pani Elżbieta Wyrwicz- zastępca dyrektora Departamentu Turystyki, Pani Hanna Jakonowska – główny specjalista oraz Pan Sławomir Skrzydlewski główny specjalista ds. legislacyjnych. Ze strony Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego w spotkaniu wzięli udział Pan Jan Błoński Wiceprezes IGHP , Krzysztof Wojtkiewicz – Sekretarz Generalny IGHP oraz Pani Sylwia Wiewiórka-Zyga Dyrektor Działu Prawnego OST Gromada – pełnomocnik prawny IGHP w postępwaniu.

 

Tematem spotkania było postępowanie w sprawie o zatwierdzenie przez  Komisję Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego wspólnej tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych zaproponowanej przez 8 OZZ PA , zgodnie ze znowelizowaną ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przedstawicie Izby poinformowali Panią Minister o stanowisku hotelarzy w tym postępowaniu. Zostało ono  wypracowanym wspólnie z innymi organizacjami samorządowymi hotelarzy jak Małopolska Izba Hotelarska „Gremium”, Fundacja Polish Prestige Hotels  a także hotelami niezrzeszonymi .

 

Mówiono  o poważnych zastrzeżeniach hotelarzy do proponowanej   przez OZZ   tabeli wysokości  stawek wynagrodzeń. Podkreślono, że  stawki, które zatwierdzono w nowej tabeli, oznaczają dla hoteli minimum dwu-trzykrotny wzrost kosztów z tytułu użytkowania praw autorskich i pokrewnych. Zasady i kryteria, według których zostały one ustalone, są niejasne, nieznane hotelarzom bądź budzą  szereg poważnych wątpliwości. Na przykład niezrozumiałe jest uzależnienie wysokości stawek  od kategorii hotelu czy nie branie pod uwagę wielkości przychodów bądź wykorzystania pokoi.

 

Żadna z OZZ  nie konsultowała, ani nie negocjowała wysokości stawek czy kryteriów z hotelarzami. W sposób oczywisty została naruszona  zasada kontradyktoryjności i równości stron. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego wystąpi z wnioskiem  do Sądu Rejonowego w Poznaniu o unieważnienie zatwierdzonej tabeli stawek wynagrodzeń.

 

Rozmawiano również o ocenie działania KPA, w tym rozwiązaniach proceduralnych, które przyjęto w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wymieniając poglądy na temat pożądanych kierunków  zmian.

 

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego będzie informowała Departament Turystyki o dalszych swoich działaniach  w rozwiązaniu tego problemu.

Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki zadeklarowali gotowość współpracy i wsparcia działań IGHP w powyższym temacie.

 

k.w. ( ighp )

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone