Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Dyskusja hotelarzy o nowych stawkach opłat za prawa autorskie i pokrewne.

2 pażdziernika br. w dniu otwarcia Targów WorldHotel 2013 we współpracy z  organizatorem targów MT Polska Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zorganizowała „Śniadanie Biznesowe” z udziałem kilkudziesięciu właścicieli, prezesów i dyrektorów hoteli, władz turystycznego samorządu gospodarczego oraz przedstawicieli administracji państwowej. W czasie dyskusji podjęto temat zatwierdzonej 10.07.2013 r  przez   Zespół Orzekający Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowej „ tabeli stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych”, która stała się aktualnie najpoważniejszym problemem ekonomicznego funkcjonowania obiektów noclegowych w Polsce.

 

– Zasady i kryteria, według których zostały one ustalone są nieznane hotelarzom i nikt ich z nami nie konsultował –podkreślał Aleksander Pietyra, prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. – My, hotelarze, nie chcemy uciekać od opłat, bo one się twórcom i wykonawcom należą, ale chodzi nam o to, aby były rozsądne, a nie dobijały branżę – podkreślał Krzysztof Wojtkiewicz, sekretarz generalny IGHP. – Weźmy pod uwagę na razie tylko opłaty wynikające z użytkowania praw autorskich w rozliczeniu za pokój – liczył wiceprezes Orbisu Ireneusz Węgłowski.– W wypadku hotelu pięciogwiazdkowego w Polsce będzie to 10 euro miesięcznie za pokój. Dla porównania - w Niemczech te opłaty wynoszą 2 euro, w Hiszpanii 1,8 euro, w Wielkiej Brytanii 1,4 euro, na Węgrzech 80 eurocentów, a we Francji 75 eurocentów. Dysproporcja jest więc drastyczna.

W trakcie spotkania jego uczestnicy,  na przykładzie swoich hoteli  wskazywali na bardzo negatywne  skutki  dla ich rentownego funkcjonowania, jakie wynikną w efekcie wprowadzenia niesprawiedliwych, niczym nie uzasadnionych, rażąco wysokich nowych stawek wynagrodzeń za odtwarzanie utworów i przedmiotów praw pokrewnych. 

 

Zebrani hotelarze wyrażali poważne zastrzeżenia do proponowanej   przez  osiem Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi   tabeli wysokości  stawek wynagrodzeń. Zwracali uwagę, że  stawki, które zatwierdzono w nowej tabeli, oznaczają dla hoteli minimum dwu - trzykrotny a często pięciokrotny i wyższy wzrost kosztów operacyjnych z tytułu użytkowania praw autorskich i pokrewnych. Żadna z organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi nie konsultowała i nie negocjowała wysokości stawek czy kryteriów i zasad ich ustalania z hotelarzami . Są one niejasne, nieznane hotelarzom lub budzą szereg poważnych wątpliwości. Na przykład niezrozumiałe jest uzależnienie wysokości stawek  od kategorii hotelu, a niebranie pod uwagę wielkości przychodów bądź  faktycznego wykorzystania pokoi. Lista uzasadnionych zastrzeżeń zgłaszanych w trakcie spotkania jest znacznie dłuższa.

- Naszą dotychczasową słabością jest niedostateczna reprezentacja hoteli w walce o nowe stawki, dlatego  powstała idea powołania konsorcjum IGHP – zapowiedział Krzysztof Wojtkiewicz. – Zapraszamy do niego wszystkie Hotele i obiekty noclegowe , również te  nie zrzeszone w Izbie, a dostrzegające potrzebę wspólnego działania  zmierzającego do unieważnienia zatwierdzonej 10 lipca nowej tabeli wynagrodzeń… ustalenia nowych realnych stawek  i  wsparcia dotychczasowych działań IGHP, PPH&R i MIH Gremium  zmierzających do osiągnięcia  tego celu .Bo  im będzie nas więcej przemawiających jednym głosem, tym będziemy skuteczniejsi.

 

Uczestnicy spotkania poparli jednogłośnie  powołanie  konsorcjum IGHP, które przeciwstawi się stowarzyszeniom zarządzającym prawami autorskimi oraz skieruje sprawę  na drogę sądową o unieważnienie zatwierdzonej  10 lipca br. tabeli wynagrodzeń. Jednocześnie uczestnicy spotkania uznali za niezbędne skierowanie  przez IGHP pisma do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informującego go o przebiegu  śniadania biznesowego, w którym niestety nie wzięli udziału przedstawiciele Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. /link poniżej /.

Szczegóły na temat konsorcjum można znaleźć w zakładce Konsorcjum IGHP.

 

/ kw ighp /

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone