Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Louvre Hotels Group członkiem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego/ The Louvre Hotels Group joins the IGHP

Największa branżowa organizacja zrzeszająca hotelarzy w Polsce – Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego – kontynuuje swój intensywny rozwój.

Silna organizacja zrzeszająca hotelarzy jest niezbędna do ochrony naszych interesów w coraz bardziej konkurencyjnym otoczeniu biznesowym – powiedział Sebastien Denier, Vice President Central & Eastern Europe w Louvre Hotels Group. Dlatego też podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do IGHP która pokazała swoją skuteczność, między innymi przeciwdziałając wprowadzeniu drastycznie wysokich opłat z tytułu praw autorskich – dodał Denier.

Zapraszamy wszystkie Hotele w Polsce do wspólnego działania. Tylko poprzez konsekwentny proces integracji sektora hotelowego i współpracę w IGHP będziemy w stanie sprostać rosnącym i coraz bardziej złożonym wyzwaniom, przed jakimi stoi dzisiaj cała branża hotelarska.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać kontaktując się z naszym biurem:  

 

Dear Hoteliers,

We are pleased to announce that the largest organization representing the hotel industry in Poland, the Chamber of Commerce of the Polish Hotel Industry (the Chamber), continues its rapid expansion by welcoming the Louvre Hotels Group as its newest member.

“Strong organization of hoteliers is necessary to protect our interests in an increasingly competitive business environment” - said Sebastien Denier, Vice President for Central & Eastern Europe at the Louvre Hotels Group.  “Therefore, we have decided to join the Chamber, which recently showed its effectiveness, among its other activities, by opposing the introduction of dramatically higher rates for copyright fees” - added Denier.

We invite all hotels in Poland to join activities championed taken by our Chamber.  Only through consistent integration process in the hotel industry and cooperation with the Chamber we will be able to meet the growing and increasingly complex challenges facing today's hospitality industry.

For more information please contact our office:

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone