Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Prezes IGHP wziął udział w walnym zgromadzeniu HOTREC /President of the IGHP Chamber participated in the Meeting of HOTREC

W dniach 9-10 kwietnia w Rzymie miało miejsce Walne Zgromadzenie Konfederacji Krajowych Stowarzyszeń Hoteli, Restauracji i Kawiarń w krajach UE (HOTREC). Organizacja ta jest jednym  z najważniejszych międzynarodowych podmiotów reprezentujących branżę hotelową na forum instytucji Unii Europejskiej. W Walnym Zgromadzeniu, na zaproszenie Prezydenta Kenta Nyström, wziął udział Ireneusz Węgłowski – Prezes IGHP, który kontynuował rozmowy w sprawie przystąpienia Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego do HOTREC.

Podczas Walnego Zgromadzenia przedstawiony został nowy CEO organizacji – Christian de Barrin.  Uczestnicy spotkania omawiali ponadto kluczowe kwestie dotyczące branży hotelowej, nad którymi prowadzone są obecnie prace w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Wśród nich możemy wyróżnić tematy związane z prawami autorskimi, kontrolą żywności, stawkami prowizji od transakcji opłacanych kartami kredytowymi, ochrony danych osobowych, polityki wizowej państw UE, etc.  

Kolejna tura rozmów między IGHP a HOTREC zaplanowana jest na 14 maja bieżącego roku w Warszawie.

 

President of the Chamber (Chamber of Commerce of the Polish Hotel Industry) participated in the Annual Meeting of HOTREC

The latest Annual Meeting of HOTREC (Association of Hotels, Restaurants and Cafes) was held in Rome on April 9 and 10, 2014.  HOTREC is one of the most important associations representing the hotel industry at the various institutions of the European Union.   Ireneusz Węgłowski, president of the Chamber, was invited by Kent Nyström, president of HOTREC to participate in the meeting and to discuss the Chamber’s membership in the Association.

During the Annual Meeting, Christian de Barrin was introduced as the new CEO of the Association. Participants of the Meeting discussed key issues related to the hotel industry, which are currently being considered by the European Parliament and the EU Commission. They included copy right laws, food regulations, credit card fees, privacy, visa regulations of EU countries, etc.

The next meeting to discuss cooperation of HOTREC and the Chamber will take place on May 14th, 2014 in Warsaw.

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone