Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego i HOTREC podpisały porozumienie o współpracy

 

W dniu 17 listopada br., w hotelu Sofitel Warsaw Victoria podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego i HOTREC. Dokument ten otwiera drogę do podejmowania wspólnych działałań w interesie i na rzecz rozwoju branży hotelarskiej w Polsce i w Europie.

 

IGHP jest organizacją samorządu hotelowego, która dba o interesy hotelarzy i prowadzi działania poprawiające konkurencyjność branży w Polsce. W kraju działa dziś ponad 2.300 skategoryzowanych hoteli (110.000 pokoi), które zatrudniają ponad 80.000 pracowników. Władze IGHP podjęły decyzję o przystąpieniu do HOTREC, aby mieć wpływ i poparcie w procesie stanowienia prawa na szczeblu europejskim, a także prowadzić współpracę ze stowarzyszeniami hotelowymi w innych krajach europejskich.

 

- „Jestem przekonany, że dzisiejsze porozumienie z HOTREC ma duże znaczenie dla naszej branży, ponieważ już od 1 stycznia 2015 roku będziemy skutecznie reprezentowani wobec organów i instytucji Unii Europejskiej. Prawo tworzone w Unii ma wpływ na 10 mln osób zatrudnionych bezpośrednio w naszym sektorze w Europie, w tym 80.000 w Polsce. Dobre decyzje legislacyjne mogą wesprzeć rozwój hotelarstwa i sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy także w naszym kraju.” – powiedział Ireneusz Węgłowski, Prezes IGHP.

 

Misją HOTREC jest promowanie przedsiębiorców i firm hotelowych wobec organów i instytucji Unii Europejskiej. HOTREC stale monitoruje wszystkie działania legislacyjne w Unii, które mają wpływ na branżę hotelarską, prezentując jej punkt widzenia przed podjęciem ważnych decyzji. Celem tych działań jest tworzenie przepisów prawnych, które sprzyjają konkurencyjności branży hotelowej i gastronomicznej, przyczyniając się tym samym do powstawania nowych miejsc pracy i wzrostu gospodarki europejskiej.

 

- „Bardzo się cieszę, że przystąpienie IGHP do HOTREC stało się priorytetem dla naszych kolegów z Polski. Członkostwo w HOTREC daje możliwość otrzymywania strategicznych informacji w zakresie najważniejszych problemów dotyczących hotelarstwa, a także zapewnia udział w procesie wypracowywania i podejmowania istotnych dla naszej branży decyzji, podczas zgromadzeń ogólnych naszej organizacji”– powiedział Kent Nystrom, Prezydent HOTREC.

 

Podpisane porozumienie o współpracy jest konsekwencją decyzji o przyjęciu z dniem 1 stycznia 2015 roku IGHP w poczet członków HOTREC, podjętą na Zgromadzeniu Ogólnym HOTREC w październiku 2014 roku w Rydze.

 

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone