Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Ireneusz Węgłowski wybrany na Prezesa IGHP na kolejną kadencję.

W dniu 17.11.2014 roku odbyło się w Warszawie VI Walne Zgromadzenie Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Delegaci reprezentujący członków Izby zapoznali się ze sprawozdaniem ustępującej Rady IGHP z działalności Izby w okresie ostatniej kadencji to jest od listopada 2011 r do listopada 2014r. oraz  ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej za ten  okres.

 

Gośćmi specjalnymi Walnego Zgromadzenia byli: Katarzyna Sobierajska - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki; Kent Nystrom – Prezydent HOTREC, Rafał Szmytke – Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Elżbieta Wyrwicz z-ca Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

 

W dyskusji delegaci zwrócili uwagę na skuteczne działania Izby w obronie interesów hotelarzy w obszarze opłat z tytułu użytkowania praw autorskich i pokrewnych, obniżenia opłat  interchange z 1,6 % do 0,3% od 1.01.2015r,  pozyskania w 2014 roku nowych członków Izby o potencjale prawie 8000 pokoi hotelowych, a także ponownego przystąpienia do HOTREC. Delegaci udzielili jednogłośnie  absolutorium ustępującym władzom.

Walne Zgromadzenie wybrało nową Radę IGHP i Komisję Rewizyjną, a następnie Rada na swoim pierwszym posiedzeniu wyłoniła spośród swoich członków zarząd w składzie

 

Ireneusz Węgłowski - Prezes, Wiceprezes Orbis S.A.


Janusz Mitulski - Wiceprezes, Partner Horwath HTL Polska,Doradca Hotelowy


Andrzej Saja-Wiceprezes, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Operacyjnych PORT- HOTEL Sp. z o.o.


Sebastien Denier - Wiceprezes, Wiceprezes ds. Operacji na Europę Centralną i Wschodnią Louvre Hotels Group Sp. z o.o.


Piotr Kwiatkowski - Wiceprezes, Dyrektor Zarządzający Hotele De Silva Sp. z o.o.

 

Alicja Nowakowska - Skarbnik - członek Zarządu IGHP, Prezes Zarządu Hotele Korona Sp. z o.o.

 

Rada powołała Krzysztofa Wojtkiewicza na SekretarzaGeneralnego IGHP, który jest również członkiem Zarządu.

 

W  nowej kadencji priorytetami Izby będą: rozszerzenie współpracy z HOTREC w celu skuteczniejszej reprezentacji interesów polskiego Hotelarstwa w Unii Europejskiej, negocjacje z OZZ opłat autorskich i praw pokrewnych oraz praw nadawczych, obniżenie interchange fee, integracja środowiska hotelarskiego w osiąganiu wspólnych dla branży celów, poprawa  komunikacji z członkami Izby, pozyskanie jak największej liczby nowych członków powiedział Prezes IGHP Ireneusz Węgłowski.

 

( ighp)

Pliki do pobrania

komentarze
Komentarze użytkowników(0)
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone