Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Zamek Ryn nowym członkiem IGHP

Należący do Grupy Anders czterogwiazdkowy Hotel Zamek Ryn w styczniu 2016 roku dołączył do grona członków Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

 

Hotel Zamek Ryn istnieje od 2006 roku i położony jest na Mazurach, 240 km od Warszawy. Mieści się w odrestaurowanym XIV-wiecznym Zamku Krzyżackim. Utytułowany wieloma nagrodami branżowymi, w tym Tophotel 2010, łączy najnowsze rozwiązania z gotycką architekturą. Wszystkie 160 po­ko­i i apartamentów, jakimi dysponuje obiekt, zo­stały za­aranżo­wa­ne zgod­nie z wy­mo­ga­mi archi­tek­tu­ry epoki, wy­po­sażo­ne w gotyckie me­ble i sty­lo­we ła­zien­ki. Zamek Ryn spe­cja­li­zu­je się w or­ga­ni­za­cji spotkań biznesowych: kon­fe­ren­cji, warsztatów czy szkoleń.

 

- Cieszę się, że w dziesiątą rocznicę otwarcia hotelu Zamek Ryn przystąpiliśmy do Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. To ważny dla nas krok. Nasza branża jest piękna, ale i trudna. Warto łączyć siły– mówi Andrzej Dowgiałło, właściciel Zamku Ryn.

 

Ireneusz Węgłowski, prezes IGHP dodaje- Obecna sytuacja na rynku, zwłaszcza w zakresie zmieniających się warunków dla branży, wymaga współpracy wszystkich hotelarzyJest nam niezmiernie miło, że Zamek Ryn przyłączył się do naszego grona. Jest to kolejny dowód na to, że działania Izby w ochronie interesów całej naszej branży cieszą się coraz większym zainteresowaniem i zaufaniem.

 

Liczba członków IGHP systematycznie się powiększa. Obecnie w jej gronie jest już blisko 190 hoteli.

komentarze
Komentarze użytkowników()
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone