Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego

Działania IGHP

Posiedzenie Komisji Kategoryzacyjnej IGHP

W dniu 24.05.br. odbyło się posiedzenie Komisji Kategoryzacyjnej Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. Dyskutowano temat systemów kategoryzacyjnych i standaryzacyjnych w Europie oraz wybranych......

Nie zabraknie miejsc noclegowych na Euro 2012

W ramach przygotowań bazy noclegowej dla kibiców na Euro 2012 w Polsce realizowane są działania mające na celu zapewnienie wysokiej jakości obsługi gości w obiektach noclegowych. Spółka PL.2012 wraz z IGHP......

Otwarcie akredytacji na VI edycję Meet Poland

W Warszawie odbyło się zorganizowane przez POT i Polskie Konsorcjum Turystyki Przyjazdowej spotkanie, w którym udział wzięli organizatorzy ubiegłorocznego workshopu turystki przyjazdowej - Meet Poland....

Złoty Standard w Obsłudze Klienta

Izba Gospodarcza Hotelarsta Polskiego wspiera jako patron merytoryczny projekt „Złoty Standard w Obsłudze Klienta - wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w hotelarstwie i gastronomii”...

Konferencja Dziedzictwo Przemysłowe w Turystyce

W dniu 13 kwietnia br. w Zabrzu odbyła się - z udziałem m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Katarzyny Sobierajskiej oraz Sekretarza Generalnego Światowej Organizacji Turystyki Taleb Rifai......

Akademia InpirEco Philips

Już za kilka dni pod patronatem Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego dbędzie się pierwsze z cyklu spotkań Akademii InspirEco Philips z zakresu edukacji proekologicznej dla branży hotelarskiej......

IGHP kolejny raz szkoliła hotelarzy z Ukrainy

Na prośbę kierownictwa hotelu Yalta na Krymie Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego zorganizowała kolejne szkolenie dla hotelarzy ukraińskich. Tym razem były to osoby kierujące pionem F& B....

Polskie hotelarstwo w 2011

W lutowym numerze miesięcznika Polish Market ukazał sie artykuł przewodniczącego Komisji Rewizyjnej IGHP na temat polskiego hotelarstwa w 2011 roku, który prezentujemy Państwu......
1  prev  11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19  next  22
Archiwum
Realizacja: Ideo
CMS Edito Powered by:
Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego
wszelkie prawa zastrzeżone